Home
Wij over ons zelf
Foto's
Tarieven
Contact
Algemene voorwaarden
Links

Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden dienen zorgvulden gelezen te worden. Met het ondertekenen van inschrijfformulier gaat u akkoord met vermelde voorwaarden.  

Rechten en plichten eigenaar hond(en):

 • De eigenaar dient zelf een WA-verzekering te hebben, hij/zij blijft ten allen tijde aansprakelijk voor de daden van de hond
 • De eigenaar van de hond(en) zorgt voor de jaarlijkse inentingen tegen rabiës, cocktail- en kennelhoest
 • De eigenaar van de hond(en) zorgt voor de preventieve behandelingen tegen vlooien, teken en wormen
 • De hond(en) moet een degelijke halsband en riem dragen (geen slipketting)
 • De hond(en) moet de basiscommando’s kennen (“Hier” / “Zit”)
 • De hond(en) moet sociaal zijn in de omgang met andere honden en mensen
 • Puppy’s mogen mee vanaf 6 maanden
 • Loopse teven mogen niet mee, eventueel zijn daar aparte afspraken voor te maken, hier zijn wel extra kosten aan verbonden
 • De eigenaar van de hond(en) accepteert, dat de hond(en) bij thuiskomst vies en nat kunnen zijn en treft hier eventueel maatregelen voor
 • De eigenaar van de hond(en) zorgt, dat de hond(en) op de afgesproken plaats en tijdstip aanwezig is/zijn
 • De eigenaar van de hond(en) machtigt Hondenuitlaatservice Picasso, om op kosten van de eigenaar van de hond(en), medische zorg te verschaffen, indien Hondenuitlaatservice dit nodig acht. Indien blijkt, dat een belangrijke ingreep noodzakelijk is, zal i.o.m. de zorgverlener eerst contact met de eigenaar van de hond(en) gezocht worden
 • Bij weglopen van de hond(en) zal er +/- 1 uur op en in de buurt van de plaats, waar de hond(en) het laatst gezien is/zijn, gewacht c.q. gezocht worden. Er zal contact opgenomen wrden met de eigenaar van de hond(en), alsmede het dierenasiel en de dierenkliniek, in geval van vinden van de hond(en) door anderen. Na 1 uur is Hondenuitlaatservice Picasso genoodzaakt ervoor zorg te dragen, dat de overige honden thuis gebracht worden
 • De eigenaar van de hond(en) dient tijdens de uitlaattijden telefonisch bereikbaar te zijn
 • Annuleren dient minimaal 24 uur van tevoren te geschieden
 • Betaling geschiedt vooraf, indien meerdere malen per week gebruik wordt gemaakt van Hondenuitlaatservice Picasso dient dit op de eerste ophaaldag te geschieden. Indien de eigenaar van de hond(en) niet tijdig annuleert, zal het volledige bedrag voor het uitlaten in rekening worden gebracht
 • Indien betaling achterwege blijft, volgt na 30 dagen een verhoging van 10% van het totale bedrag, na 60 dagen volgt een verhoging van 30% van het totale bedrag
 • Bij herhaaldelijke wanbetaling zal Hondenuitlaatservice Picasso de overeenkomst ontbinden

  Rechten en plichten hondenuitlaatservice Picasso:

 • De hond(en) wordt op de afgesproken tijden opgehaald en afgeleverd op het afgesproken adres door Hondenuitlaatservice Picasso
 • Hondenuitlaatservice Picasso laat de hond de duur van de afgesproken tijd(en) uit
 • Hondenuitlaatservice Picasso is niet aan te merken als bezitter van de hond(en)
 • Hondenuitlaatservice Picasso heeft het recht de hond(en) los te laten lopen
 • Hondenuitlaatservice Picasso is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt aan/door de hond. Eventuele kosten van medische zorg en schade aan derden worden aan de eigenaar van de hond(en) verhaald
 • Hondenuitlaatservice Picasso is niet aansprakelijk voor schade woning/inboedel door natte/vieze hond. Hondenuitlaatservice Picasso zal de hond zo droog/schoon mogelijk in de woning achterlaten, indien zorggedragen wordt voor daarvoor bestemde middelen
 • Hondenuitlaatservice Picasso is niet aanprakelijk voor schade/inbraak woning, tenzij aantoonbaar gemaakt kan worden, dat het te wijten is aan misbruik door de aan haar ter beschikking gestelde sleutel
 • Bij noodzakelijke directe medische zorg wordt (indien mogelijk, na contact met de eigenaar) de dierenarts van Hondenuitlaatservice Picasso ingeschakeld. Kosten hiervan zijn voor rekening van de eigenaar van de hond
 • Hondenuitlaatservice Picasso behoudt zich het recht voor honden uit te sluiten wegens herhaaldelijk onacceptabel gedrag
 • Hondenuitlaatservice Picasso behoudt zich het recht voor de hond(en) (tijdelijk) niet met de groep mee te nemen, indien blijkt, dat de hond(en) een besmettelijke ziekte heeft
 • Hondenuitlaatservice Picasso behoudt zich het recht voor honden op voorhand te weigeren, indien zij van mening is, dat deze hond(en) een gevaar op kunnen leveren voor andere, onder haar hoede gestelde, honden of personen
 • Hondenuitlaatservice Picasso behoudt zich het recht voor honden te weigeren indien de hond(en) gedrag ontwikkelt, die de hond(en) ongeschikt maken voor het uitlaten in groepsverband
 • Bij herhaaldelijke wanbetaling behoudt Hondenuitlaatservice Picasso zich het recht voor de overeenkomst te ontbinden
 • Annuleren geschiedt minimaal 24 uur van tevoren
 • Hondenuitlaatservice Picasso behoudt zich voor de opdracht tijdelijk op non-actief te zetten i.v.m. vakantie. Vakanties dienen 2 weken van tevoren medegedeeld te worden.

 

 

Hondenuitlaatservice Picasso / KvK nummer 18091132  | info@hondenuitlaatservicepicasso.nl